Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik er noget særligt, fordi den handler om alle vores børn. Med denne Sammenhængende Børnepolitik er der fokus på det hele børneliv i Skive Kommune. Politikkens omdrejningspunkt er barnet og den familie, som barnet har hjemme i. Den Sammenhængende Børnepolitik sætter den retning vi arbejder i, og den tydeliggør, hvilke værdier der driver os fremad.

Denne Sammenhængende Børnepolitik, hvis hoveddele er visionen og værdierne, har betydning for, hvordan alle i kommunen samarbejder om at stræbe efter visionen – uafhængigt af om man er barn, forælder, lærer, pædagog, forvaltningsmedarbejder eller politiker. Den Sammenhængende Børnepolitik er også et redskab, som skal bruges i forhold til at forpligte os på hinanden i endnu større omfang, end vi allerede gør. På den måde kan nye mål opnås.

Her vil først visionen og bagefter de understøttende værdier blive uddybet. Der vil også være eksempler på, hvad værdierne vil komme til at betyde i praksis. Sidst men ikke mindst introduceres et endnu tættere fællesskab i arbejdet med børn i Skive Kommune på tværs af faggrupper og organisatoriske skel. Dette uddybes i det sidste afsnit med titlen Fælles grundlag for arbejdet med børn.