Talenthold er et fritidstilbud til elever fra Folkeskolens 4. - 9. klassetrin, som har særligt let ved at gå i skole, mangler endnu flere udfordringer i undervisningen og gerne vil bruge en ugentlig eftermiddag i et spændende samarbejde med andre børn og unge.
 
Undervisningen foregår på tre hold, et for 4. -5. klassetrin, et for 6.-7. klassetrin samt et for 8.-9. klassetrin. Tilbuddene er beskrevet i foldere, som forefindes på skolerne.
 
For at kunne tilgodese de videbegærlige børn og unge er der til hvert hold knyttet to samtidige undervisere. Undervisningen finder sted på skoler i Skive om eftermiddagen 2 - 3 timer ugentligt med start i november. Der sørges for transport for elever, der kommer fra oplandet.
 
Eleverne skal søge om at blive optaget på holdene.
 
Hent folderen:http://skiveskoler.skoleporten.dk/sp/p506176/file/Fullscreen/4ee2ee60-7cc2-44a1-8cf1-bf0a5ac9f925
 
Hent folderen:http://skiveskoler.skoleporten.dk/sp/p511650/file/Fullscreen/261ef096-8e90-4ee1-8f95-1792d6957908
 
Hent ansøgningsskema:http://skiveskoler.skoleporten.dk/sp/p506178/file/Fullscreen/72101562-8694-44cf-96b5-6e47c16fed5c
 

Link til upload af ansøgningsskema til Talenthold for 4. - 5. klasse: https://www.skive.dk/job?id=31432

Link til upload af ansøgningsskema til Talent hold for 6. - 7. klasse: https://www.skive.dk/job?id=31436

 

 
Talentundervisning for folkeskolens ældste elever (8. - 9. klasse) udbydes af Ungdomsskolen Skive.